szkoła policealna IŁAWA

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie

Jest jednym z 12 ośrodków szkoleniowych Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. Jesteśmy nowoczesną placówką oświatową. Zajmujemy się kompleksową edukacją młodzieży i dorosłych. Posiadamy 30-letnie doświadczenie w działalności na lokalnym rynku. Średniorocznie w formach szkolnych uczestniczy 300-350 słuchaczy, natomiast w kursach i szkoleniach zawodowych ok. 600-850 uczestników.

 

Edukacja szkolna

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie (system zaoczny)

 

-  dla absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum – 4-letnie

- dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły branżowej I stopnia – 3-letnie

 

2. Szkoła Policealna w Iławie (system zaoczny)

 

- dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum, w zawodach:

 

• Technik usług kosmetycznych – 2 lata

• Technik administracji – 2 lata

• Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku

• Opiekunka dziecięca – 2 lata

• Opiekunka środowiskowa – 1 rok

• Technik rachunkowości – 2 lata (realizowany w formie KKZ)

• Technik informatyk – 2 lata (realizowany w formie KKZ)

 

3. Branżowa Szkoła II Stopnia w Iławie (2-letnia, system zaoczny)

- dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach:

 

• Technik żywienia i usług gastronomicznych

• Technik handlowiec

• Technik pojazdów samochodowych

• Technik usług fryzjerskich

• Technik elektryk

• Technik budownictwa

• Technik robót wykończeniowych w budownictwie

• Technik technologii drewna

• Technik rolnik

 

4. Branżowa szkoła I Stopnia w Iławie (dla młodzieży)

- dla absolwentów szkoły podstawowej w zawodach:

 

• Automatyk

• Elektromechanik

• Elektryk

• Fryzjer

• Kelner

• Kucharz

• Magazynier - logistyk

• Mechanik  - operator pojazdów i maszyn rolniczych

• Mechanik – monter maszyn i urządzeń

• Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej

• Mechanik pojazdów samochodowych

• Mechatronik

• Monter konstrukcji budowlanych

• Monter sieci i instalacji sanitarnych

• Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

• Murarz – tynkarz

• Ogrodnik

• Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

• Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

• Operator obrabiarek skrawających

• Rolnik

• Sprzedawca

• Stolarz

• Ślusarz

• Tapicer

 

5. Szkoła Podstawowa dla dorosłych (7-8 klasa, system zaoczny)

 

Edukacja ustawiczna:

 

• Kursy i szkolenia zawodowe

• Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) dające uprawnienia technika w zawodzie

• Doradztwo zawodowe

• Pośrednictwo pracy

 

Nieustannie dostosowujemy ofertę dydaktyczną do potrzeb naszych słuchaczy oraz stale podnosimy jej jakość.

• budownictwo: AutoCAD, budżetowanie w budownictwie - Norma PRO, rusztowania budowlano-montażowe oraz operatorzy koparko-ładowarek, koparek, ładowarek, pomp do mieszanki betonowej, pilarek mechanicznych do ścinki drzew, przecinarek do nawierzchni dróg…

• spawalnictwo: MIG, MAG TIG

• pedagogika, wychowanie, opieka: kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, wychowawca wypoczynku, opiekun dziecięcy, opiekun w żłobku i klubie dziecięcym, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

• bezpieczeństwo i higiena pracy: podstawowe i okresowe, dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz osób sprawujących nadzór nad pracownikami

• handel: magazynier-sprzedawca, kasjer-sprzedawca, obsługa kas fiskalnych, techniki sprzedaży

• obsługa maszyn i urządzeń: operator wózków jezdniowych oraz jezdniowych specjalizowanych, operator podestów ruchomych, operator suwnic sterowanych z poziomu roboczego, HDS, żurawi

• komputerowe: grafika komputerowa, MS Excel, MS Word, ECDL, tworzenie stron internetowych

• administracja, księgowość, zarządzanie: pracownik administracyjno-biurowy, kadry i płace, logistyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, księgowość wspomagana programami komputerowymi

• uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe

• kosmetyczne: stylizacja paznokci, stylizacja brwi i rzęs, akademia wizażu, obsługa autoklawu

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ): uczestnik zdobywa kwalifikacje zawodowe potwierdzone Egzaminem przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży na poziomie szkoły branżowej lub technikum w zawodach:

• Opiekunka dziecięca

• Opiekunka środowiskowa

• Technik administracji

• Technik agrobiznesu

• Technik BHP

• Technik budownictwa

• Technik ekonomista

• Technik handlowiec

• Technik informatyk

• Technik pojazdów samochodowych

• Technik rachunkowości

• Technik robót wykończeniowych w budownictwie

• Technik rolnik

• Technik technologii drewna

• Technik usług fryzjerskich

• Technik usług kosmetycznych

•Technik żywienia i usług gastronomicznych


 

ZDZ CENTRUM EDUKACJI W IŁAWIE
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: OŚWIATA, KULTURA
Branże: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, KURSY, DOKSZTAŁCANIE, SZKOŁY PODSTAWOWE, GIMNAZJA
Podział branżowy: Licea, Kursy i szkolenia, Gimnazja
Miejscowość: IŁAWA
Województwo: PODKARPACKIE
Słowa kluczowe: gimnazjum dla dorosłych IŁAWA, szkoła policealna IŁAWA, kursy kwalifikacyjne IŁAWA, liceum ogólnokształcące dla dorosłych IŁAWA, centrum edukacji IŁAWA, zdz IŁAWA